Підготовка бакалаврів

 035.041 Германські мови та літератури

(переклад включно) (перша – англійська) ОР Бакалавр

Освітня програма зі змінами, внесеними відповідно до Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 «Філологія», № 869 від 20.06.2019 р.

Освітня програма 2019

Навчальний план 2019

Пояснювальна записка

Група забезпечення

Відомості про кадрове забезепечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про самооцінювання

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Освітня програма АМЛ 2021

Навчальний план АМЛ 2021

Залиште Ваш відгук на освітню програму “Англійська мова і література”

 

Спеціалізація  014.02 Середня освіта.

Мова та література (англійська) ОР Бакалавр

Освітня програма 2019

Залиште Ваш відгук на ОП “Середня освіта (англійська мова і література)” 

Навчальний план 2019

Пояснювальна записка 

Група забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про самооцінювання

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Зведені відомості про дотримання ліцензійних вимог у сфері вищої освіти

Проєкт ОПП і Навчального плану для спеціальності 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) для обговорення

 

Проєкт Навчальний план СО АМЛ 2021

Проєкт Освітня програма СО АМЛ 2021

Навчальний план СО АМЛ 2021

Освітня програма СО АМЛ 2021

 

 

 035.043 Германські мови та літератури

(переклад включно) (перша – німецька) ОР Бакалавр

Освітня програма зі змінами, внесеними відповідно до Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 «Філологія», № 869 від 20.06.2019 р.

Освітня програма 2019

Залиште Ваш відгук на ОП “Німецька мова і література”

Навчальний план 2019

Група забезпечення

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про самооцінювання

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

014.02 Середня освіта.

Мова та література (німецька) ОР Бакалавр

Освітня програма 2019

Залиште Ваш відгук на ОП “Середня освіта. Мова та література (німецька)”

Навчальний план 2019

Пояснювальна записка

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про самооцінювання

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

 035.055 Романські мови та літератури

(переклад включно) (перша – французька) ОР Бакалавр

Освітня програма зі змінами, внесеними відповідно до Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 «Філологія», № 869 від 20.06.2019 р.

Освітня програма

Залиште Ваш відгук на ОП “Французька мова і література”

Навчальний план

Пояснювальна записка

Група забезпечення

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про самооцінювання

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості