Коротко про головне (ОР Бакалавр, Магістр)

Правила прийому до Прикарпатського національного університету

імені Василя Стефаника 

Факультет іноземних мов

Факультет іноземних мов здійснює набір на ОР БАКАЛАВР за такими спеціальностями:

 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)
  • освітня програма Англійська мова і література
 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно)
  • освітня програма Німецька мова і література
 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно)
  • освітня програма Французька мова і література
 • Cпеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)
  • освітня програма  Середня освіта (англійська мова і література)
 • Cпеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література)
  • освітня програма Середня освіта (німецька мова і література)
 • Cпеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014 Середня освіта (Зарубіжна література, англійська мова)
  • освітня програма Середня освіта  (зарубіжна література, англійська мова)

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви на вступ до або після встановлених цим Порядком строків роботи електронних кабінетів вступників;
 • у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Університету.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Реєстрація електронних кабінетів вступників у 2023 році починається 1 липня.

Для подання заяв в електронній формі вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ. У разі наявності даних різних років та іспитів вказується будь-який з передбачених до використання на відповідній основі вступу, визначений цим Порядком;
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка ЄВІ / ЄФВВ);
 • реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до Університету або будь-якого іншого закладу вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом її заповнення в режимі онлайн.

У заяві вступники вказують:

 • ступінь вищої освіти;
 • основу вступу;
 • конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм в межах спеціальності);
 • форму здобуття освіти;
 • інформацію про вступника.

Пріоритетність зазначається в заявах на місця державного або регіонального замовлення (при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність), зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Детальніше про Етапи вступу 2 та 3 – на сайті Приймальної комісії.

Вартість навчання для вступників 2023

Рекомендації до написання мотиваційного листа

Детальніше на сайті Приймальної комісії

ОР МАГІСТР

Факультет іноземних мов здійснює набір на ОР МАГІСТР за такими спеціальностями:

 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)
  • освітня програма Англійська мова і література
 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно)
  • освітня програма Німецька мова і література
 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно)
  • освітня програма Французька мова і література

Документи, необхідні для реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ

Для дистанційної  реєстрації вступник має надіслати на електронну адресу відбіркової комісії факультету скановані копії (фотокопії) таких документів:

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (додаток 2);
 • документа, що посвідчує особу;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття цього номера: вони мають надати документ, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про номер);
 • фотокартки для документів (чорно-білої або кольорової) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.
 • для осіб, які завершили навчання: документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);
 • для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти: довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (додаток 3);
 • у разі необхідності створення особливих умов: медичного висновку за формою первинної облікової документації  № 086-3/о;

Перед початком реєстрації вступника працівник приймальної комісії має перевірити наявність документів, потрібних для реєстрації, і надати відповідь про отримання документів (на електронну адресу, з якої надійшли документи, або за допомогою іншого визначеного закладом каналу зв’язку):

  • підтвердити отримання документів і повідомити, що документи взято для опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі копії документів;
  • повідомити про потребу в додатковому вивченні документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а в представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності;
  • повідомити про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі копії документів;

Рекомендації до написання мотиваційного листа

Тестові запитання для самопідготовки

Детальніше на сайті Приймальної комісії