Моніторинг якості освітніх послуг

Моніторинг освітньої діяльності та академічної доброчесності, а також формування аналітичних даних академічної діяльності для ефективного управління якістю освіти в Університеті, здійснюється Центром забезпечення якості. Центр створено з 01.01.2020 р. (наказом ректора №896 від 27.12.2019 р.) з метою:

  • вивчення ставлення студентів стосовно якості освіти: викладання, освітніх програм і курсів;
  • вивчення ставлення викладачів про якість освіти: організації освітнього процесу, управління Університетом, що можна покращити в Університеті;
  • вивчення ставлення працедавців щодо обсягів та якості знань і умінь, необхідних для їх працівників, з якими випускники Університету приходять на своє перше робоче місце, а також стосовно якості освіти випускників Університету зокрема;
  • вивчення ставлення випускників про їхню задоволеність освітою в Університеті та яким чином її можна покращити;
  • збір статистичної інформації про якість освіти в Університеті з незалежних джерел, у тому числі вивчення незалежних університетських рейтингів та державної статистики; розроблення загально-університетської документації (настанов, процедур, інструкцій) у сфері якості освіти в Університеті;
  • координація робіт з розробки документації структурних підрозділів у сфері якості освіти; проведення іншої діяльності, пов’язаної із забезпеченням якості освіти в Університеті.

Детальніше про центр

Результати опитувань (2023-06-01 р. по 2023-08-01 р.)

ОР Магістр

Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Німецька мова і література, англійська мова, переклад

Французька мова і література, англійська мова, переклад