Засідання робочої групи з оновлення освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і література)»

27 жовтня 2023 року відбулося засідання робочої групи з оновлення освітньої програми «Середня освіта (англійська мова і література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Відповідно до розпорядження декана факультету іноземних мов до її складу увійшли доценти кафедри англійської філології, кандидати педагогічних наук Ігор Романишин (гарант ОП), Світлана Яців (розробник ОП) та Ірина Білянська (член робочої групи); здобувачка вищої освіти Олеся Сергійчук, студентка 3-го курсу  спеціальності  014.021 «Середня освіта. Мова та література (англійська)», випускниця ОП «Середня освіта (англійська мова і література») Вікторія Яцишин і представник роботодавців Ірина Бойчук, заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею №1 Івано-Франківської міської ради, вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

Урахувавши чинні нормативні документи та положення університету з питань якісної підготовки здобувачів вищої освіти, робоча група запропонувала внести зміни до освітньо-професійної програми «Середня освіта (англійська мова і література», зокрема щодо назви предметної спеціальності/спеціалізації, формулювання окремих програмних результатів навчання, переліку й обсягу окремих нормативних і вибіркових освітніх компонентів, підсумкової атестації здобувачів вищої освіти та процедури присвоєння кваліфікації за основною та додатковою предметними спеціалізаціями.

Найближчим часом проєкт ОП «Середня освіта (англійська мова і література») буде розглянуто на засіданні кафедри англійської філології та оприлюднено на сайті для загального обговорення стейкголдерами. Усі конструктивні пропозиції будуть у подальшому враховані робочою групою в оновленій редакції ОП, яка після затвердження науково-методичною та вченою радами факультету іноземних мов і Прикарпатського університету набере чинності з 2024/2025 навчального року.