Підписано угоду про співпрацю з Goethe-Institut в Україні

Перша проректорка Прикарпатського національного університету Валентина Якубів разом із деканом факультету іноземних мов Наталією Яцків та завідувачем кафедри німецької філології Андрієм Венгриновичем зустрілися в онлайн-режимі із директором Німецького культурного центру Goethe-Institut в Україні Фабіаном Мюльталером та підписали угоду про співробітництво у підготовці та підвищенні кваліфікації викладачів німецької мови, а також у сприянні розвитку німецької мови у ПНУ ім. Василя Стефаника.

У розмові взяли участь викладачі та студенти кафедри німецької філології Прикарпатського університету, колеги із Німеччини та університети партнери.

Основні напрями співпраці:

– покращення німецькомовної компетенції студентів німецької мови;

– популяризація фаху «німецька мова як іноземна» в Україні;

– навчання та підвищення кваліфікації викладачів німецької мови;

– розробка програм підготовки мультиплікаторів з високою німецькомовною та міжкультурною компетенцією для подальшого поглиблення співробітництва закладу освіти.

Учасники обговорили можливості міжнародної програми «Deutsch lehren lernen»/ «Вчимося навчати німецької», яка ґрунтується на сучасних досягненнях дидактики та методики викладання німецької мови, розроблена Goethe-Institut у зв’язку зі зміною вимог до кваліфікації вчителів і викладачів німецької мови в усьому світі.

Метою програми є підвищення кваліфікації вчителів німецької мови у школах, викладачів вищих навчальних закладів, актуалізацію та розширення знань, отриманих під час професійного навчання, подальший розвиток методичної компетенції. Інноваційний характер програми уможливлює її впровадження у навчальний процес для практично-зорієнтованої підготовки майбутніх вчителів німецької мови як іноземної до майбутньої професії та формування необхідних компетенцій впродовж навчання в університеті.

Таким чином програма «Deutsch lehren lernen»/ «Вчимося навчати німецької» оптимально підтримує освітню реформу «Нова українська школа»: вона надає можливості університетам готувати вчителів, які є необхідними для сталого впровадження нового освітнього концепту.