Запрошуємо до участі в конференції “Exploring Linguistics, Literature, аnd Intercultural Communication” (ELLIC 2023)

Шановні колеги!

Кафедра англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна) запрошує молодих дослідників взяти участь у 8-й студентській науковій конференції “Дослідження з лінгвістики, літератури та міжкультурної комунікації / Exploring Linguistics, Literature, аnd Intercultural Communication” (ELLIC 2023)“, яка відбудеться 10 жовтня 2023 року в режимі онлайн.

ELLIC 2023 має на меті сприяти співпраці між молодими дослідниками в різних академічних дисциплінах і теоретичних підходах, забезпечуючи платформу для обміну результатами досліджень і поширення знань. Хоча конференція в першу чергу зосереджена на лінгвістиці, літературознавстві, перекладознавстві та міжкультурній комунікації, ми очікуємо на активні дискусії щодо презентацій з інших суміжних дисциплін.

Конференція охоплює широке коло тем, включаючи, але не обмежуючись наступними:
– Семантика і прагматика мовних одиниць і тексту/дискурсу.
– Когнітивна лінгвістика та когнітивна поетика.
– Стилістика та літературознавство.
– Порівняльне мовознавство та міжкультурна комунікація.
– Актуальні проблеми перекладознавства.

Конференція включатиме пленарні засідання та секційні презентації в режимі онлайн. До участі також запрошуються аспіранти.

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька та українська.

Запрошуємо подавати тези доповідей для розгдяду та публікації у збірнику матеріалів конференції (Матеріали 8-ї студентської наукової конференції “Дослідження з лінгвістики, літератури та міжкультурної комунікації”, ISBN 978-966-640-543-5). Тези доповідей будуть доступні на сайті: https://kaf.pnu.edu.ua/.

Тези англійською, німецькою, французькою або українською мовами просимо надсилати електронною поштою на адресу kaf@pnu.edu.ua, вказавши прізвище заявника (наприклад, Davydiuk_abstract.doc). Кінцевий термін подання тез: 23 жовтня 2023 року.

Завантажити інформаційний лист конференції (англ.)