Викладачі факультету взяли участь у вебінарі Clarivate Analytics “Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави”

Дотримання принципів академічної доброчесності, формування академічної культури та впровадження “Кодексу честі” університету є невід’ємними засадами діяльності нашого факультету. Нещодавно  викладачі факультету долучилися до вебінару Clarivate Analytics “Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави”. Доповідачами виступили Квіт Сергій Миронович, д.ф.н., професор, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), Ярошенко Тетяна Олександрівна, к.і.н, доц., віце-президент з наукової роботи та інформатизації Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Главчева Юлія Миколаївна, заступник директора науково-технічної бібліотеки, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», та Тихонкова Ірина Олександрівна, к.б.н., інформаційно-аналітичні ресурси та навчання, Clarivate Analytics.

У доповіді “Академічна доброчесність як чинник якості освіти” голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, д.ф.н., проф. Квіт Сергій Миронович розглядав роль, функції та можливості НАЗЯВО у формуванні і дотриманні норм академічної етики у суспільстві. Друга доповідь к.і.н, доц., Ярошенко Тетяни Олександрівни “Наукова етика та академічна свобода: виклики часу та ризики ціннісної трансформації” була присвячена цінностним етичним орієнтирам університетської науки та освіти в сучасних умовах, та розглядала досвід НаУКМА у запровадженні міжнародних стандартів та етичних принципів. Доповідь Главчевої Юлії Миколаївни “Академічна доброчесність в університеті: нормативно правове регулювання, технологічні рішення, популяризація” стосувалася імплементації принципів академічної доброчесності в освітній та науковий процес та розглядала роль бібліотеки у цій діяльності, зокрема, у формі інформаційного забезпечення та публікаційної підтримки. У заключній доповіді Тихонкової Ірини Олександрівни “Академічна етика vs наукометрія” надавалася корисна інормація щодо основних принципів та міжнародних норм академічної доброчесності та наслідків їхнього недотримання. Учасники вебінари мали змогу отримати відповіді на поставлені запитання, що стосувалися практичних аспектів впровадження вищезазначених принципів.