Співпраця з міжнародним освітньо-методичним центром DINTERNAL Education

В час глобальної пандемії, коли перед усім світом постали нові виклики, відрадно, що соціальну відповідальність виявляють освітні платформи. Міжнародний освітньо-методичний центр DINTERNAL Education надав викладачам та студентам факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника безкоштовний доступ до платформи MyEnglishLab (Pearson).
Це система дистанційного навчання, яка пропонує широкі можливості тестування для різних рівнів знання мови: від початкового (Elementary) до високого (Advanced). Студенти та викладачі факультету вже високо оцінили інтерактивну онлайн платформу, адже програма пропонує як автоматичну миттєву перевірку завдань, так і творчі завдання задля всебічної оцінки граматичних знань. Окрім того, платформа містить короткі та змістовні пояснення до кожної теми, що значно спрощує роботу у системі.
Dinternal Education продовжує працювати над підвищенням кваліфікації викладачів та пропонує різноманітні вебінари за участю провідних фахівців центру. Викладачі кафедри англійської філології беруть активну участь у пропонованих тренінгах та використовують усі можливості задля того, щоб студенти факультету іноземних мов отримували актуальні знання з застосуванням сучасних освітніх технологій.
Висловлюємо щиру подяку колективу DINTERNAL Education за надані можливості, та, зокрема, академічному консульнтанту Dinternal Education Iryna Karamysheva за своєчасне та всебічне інформування про доступні ресурси.