На факультеті відбулась міжнародна науково-практична конференція «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики»

21-22 березня науковці і практики зібралися в стінах Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для того, щоб обговорити актуальні питання викладання іноземних мов, професійної підготовки вчителів і викладачів іноземних мов в умовах сучасних соціально-економічних та освітніх реалій, концептуальні засади та практичні аспекти доуніверситетської, додипломної та післядипломної іншомовної освіти; висвітлити та узагальнити український та зарубіжний досвід організації професійної підготовки фахівців у галузі іноземних мов задля впровадження його позитивних елементів у діяльність закладів вищої освіти.

Конференція проводилася кафедрою англійської філології факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника спільно з Відділом навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Лабораторією суспільно-філологічних дисциплін Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Всеукраїнською асоціацією викладачів іноземних мов. У конференції взяли участь особисто та дистанційно понад 200 наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, а також практиків у галузі іншомовної освіти з різних регіонів України та 10 зарубіжних країн – США, Канади, Великої Британії, Польщі, Угорщини, Молдови, Узбекистану, Туреччини, В’єтнаму та Китаю.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися ректор університету, доктор політичних наук, професор Ігор Цепенда, декан факультету іноземних мов, кандидат філологічних наук, професор Наталія Яцків, завідувач кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор Яків Бистров.

На пленарному засіданні з доповідями виступили Валерій Редько, завідувач Відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник («Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти: стан, виклики, перспективи»), Ірина Задорожна, завідувач кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор («Проблеми та тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні»), Оксана Заболотнапрофесор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор («Learning and Teaching English as the Field for Constructing MeaningGaining Skillsand Getting Experience»), Katerina Shlyamina, CELTA, ELT consultant, National Geographic Learning («Role Models in ELT»). Засобом відеоконференції свої доповідіпрезентувалиRos Wright, Masters in ELT Materials Development, Medical English Specialist, freelance material design and teacher trainer з Великої Британії ( «The Competitive Edge: Supporting trainers in soft skills development») іTodd A. Herring,Ph.D., AP World History teacher, Social Studies Division, Hefei No.1 High School Sino-American Program; teacher of English з Китаю («Using ‘Habits of Mind’ and Foreign Language Film in the ESL Classroom as Effective Teaching Approaches»).

Учасники конференції взяли участь у 4 секційних засіданнях, а також 6 творчих  майстернях (I. Romaniuk «Things You Should Know about Cambridge Exams», K. Shlyamina «I Teach Young Learners», Shaun Hicks «Teaching for Increased Student Engagement and Interaction», Emile Gable «Reading is Boring!» etc.).

Приємним завершенням Міжнародної науково-практичної конференції стала подорож у Буковель, де учасники змогли трішки відпочити та відчути колорит Карпат.