Пленарне засідання звітної наукової конференції та засідання Вченої ради факультету іноземних мов

2 квітня відбулося пленарне засідання Секції іноземних мов звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів Прикарпатського національного університету, на якому підсумували наукові досягнення факультету іноземних мов за 2023 рік. Із вступним словом роботу засідання відкрила декан факультету, кандидат філологічних наук, професор Наталія Яцків. У межах програми пленарного засідання з доповідями виступили науковці факультету: доктор філософії, професор кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Університету Палацького в Оломоуці (Чехія) Девід Лівінгстоун на тему «Typical mistakes in academic writing for philologists of English» та кандидат філологічних наук, професор кафедри німецької філології Ярослав Теодорович Билиця із доповіддю «Актуалізація фразеологізмів у політичному медіадискурсі в час війни Росії проти України». У своїй доповіді професор Д. Лівінгстоун акцентував на типових помилках у наукових текстах і шляхах їх уникнення, зокрема в анотаціях магістерських робіт та академічних статтях, а також надав рекомендації для поліпшення якості академічного викладу. У доповідь професора Я. Билиці було здійснено огляд фразеологізмів у політичному медіадискурсі та аналіз актуалізації різних семантичних груп фразеологізмів у контексті війни Росії проти України на сучасному німецькомовному матеріалі, у тому числі використання фразеологізмів для підсилення певних військових політичних повідомлень. Під час жвавого обговорення учасники звітної наукової конференції відзначили актуальність тематики доповідей.

Після пленарних доповідей та їхнього обговорення відбулося розширене засідання Вченої ради факультету іноземних мов. Декан факультету Наталія Яцків розглянула стратегічні напрямки розвитку факультету, зокрема питання активізації проєктної роботи та публікаційної активності викладачів. Заступник декана з виховної роботи Наталія Пилячик підсумувала результати профорієнтаційної діяльності факультету та окреслила нові напрямки провадження виховної роботи. За результатами обговорення пропозицій стейкхолдерів і відгуків рецензентів на засіданні також були затверджені зміни до оновленої редакції освітньо-професійних програм «Середня освіта (англійська мова і зарубіжна література)» та «Середня освіта (німецька мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.