Студенти магістри вперше пройшли авторський курс доцента кафедри англійської філології Діани Сабадаш «Технології викладання фахових дисциплін»

На факультеті іноземних мов впровадили новий авторський курс для студентів магістрів, розроблений доценткою кафедри англійської філології Діаною Сабадаш. Курс «Технології викладання фахових дисциплін» інтегрує новітні методики, методи та технології навчання фахових дисциплін і спрямований на підготовку майбутнього викладача, який володіє теоретичними та практичними основами викладання фахових академічних дисциплін у ЗВО з використанням інноваційних методик викладання та відповідно до сучасних тенденцій вищої освіти.

Курс передбачає використання інтерактивних навчальних підходів, які включають навчання на основі комунікативних завдань, використання ситуаційних досліджень, групових проєктів, розв’язання проблем та проведення демонстраційного заняття. Всі ці підходи мають сприяти підвищенню рівня інтерактивності та перетворенню студента на суб’єкта навчального процесу. За результатами курсу студенти ознайомилися із особливостями Болонського процесу; програмою ERASMUS; сучасними тенденціями у галузі вищої освіти під впливом глобалізації та диджиталізації; структурою вищої освіти в Україні; видами та структурою лекційних та семінарських занять, особливостями їх ефективного створення та проведення, системою оцінювання; проаналізували переваги та недоліки концепції «University without walls for 2030» для українських вузів; підготували доповідь за результатами теоретико-дослідницької діяльності у науково-дослідних групах; провели демонстраційне заняття з використанням інноваційних методик викладання.

Курс ознайомлює студентів із місіями університету, які в Європейській системі освіти бачать у реформуванні академічної кар’єри, підтримці міждисциплінарного підходу та зміцненню громадської ролі в освіті через розвиток лідерства, поєднанні та плідній взаємодії навчання, викладання, досліджень, інновацій і культури. Через ці місії університети сприяють підтримці відкритих, плюралістичних та демократичних суспільств Європи.

Така роль університетів сприяє наступним тенденціям у вищій освіті: студентоорієнтованому навчанню, інституційній співпраці в галузі навчання, цифровізації освіти, ефективному залученню навчального середовища, концепції переходу STEM-STEAM-ESTEAM, а також Liberal Arts/Arts/Humanities/Post-Humanities, залученню вищої освіти для втілення цілей сталого розвитку, зв’язку освіти та науки, сприйняттю академічної дисципліни як живої та еволюціонуючої екосистеми знань, глокалізації (Global+Local=Glocal) освіти, тощо.

За допомогою роботи у науково-дослідних та проєктних групах студенти навчилися визначати, аналізувати, оцінювати та інтегрувати новітні методики, методи та засоби викладання.

Результати роботи студентів були апробовані із публікацією тез доповідей на

міжнародних конференціях

  • III International Scientific and Theoretical Conference: Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements. Stockholm, Kingdom of Sweden, April 28, 2023
  • IV International Scientific and Theoretical Conference: Features of the development of modern science in the Pandemic’s era. Berlin, Federal Republic of Germany, May 19, 2023
  • V International Scientific and Practical Conference: Theoretical and empirical scientific research: concept and trends. Oxford, United Kingdom, June 23, 2023
  • IV International Scientific and Theoretical Conference: The driving force of science and trends in its development. Coventry, United Kingdom, July 14, 2023

 та представлені на відео ресурсах