Запрошуються студенти 4-х курсів на безкоштовний курс підготовки до вступу в магістратуру «Англійська граматика доступною мовою».

На університетському ресурсі pu.webex.com, який забезпечує доступ до хмарної платформи Cisco WebEx Meetings для проведення навчальних та консалтингових заходів в режимі реального часу, триває безкоштовний курс підготовки майбутніх магістрів «Англійська граматика доступною мовою».

Тонкощі англійської граматики викладачі кафедри іноземних мов пояснюють українською мовою. Після подачі теоретичного матеріалу слухачі мають можливість виконати й перевірити завдання, поставити запитання та отримати на них кваліфіковані відповіді.

Курс розрахований на один місяць (до 30 квітня 2021 р.) і охоплює найважливіші граматичні теми. Він триває з понеділка по четвер включно, а також у деякі п’ятниці. Початок занять о 16:00 год., тривалість 40 хвилин.

Приєднатися до курсу граматики англійської мови можете за посиланням: https://bit.ly/31FTqVD.

Запрошуємо студентів 4-х курсів, а також викладачів, які прагнуть удосконалити свої навики.

Дата Назва граматичної теми
1. 01.04.21 Теперішні часи: теперішній неозначений, теперішній тривалий, теперішній доконаний, теперішній доконаний тривалий. Present Forms. The Present Simple Tense. The Present Continuous Tense. The Present Perfect Tense. The Present Perfect Continuous Tense.
2. 05.04.21 Доконані часи. The Present Perfect. The Present Perfect Continuous.
3. 06.04.21 Минулий простий час, минулий тривалий час. The Past Simple Tense. The Past Continuous Tense.
4. 07.04.21 Минулий перфектний час, минулий перфектно-тривалий час. The Past Perfect Tense. The Past Perfect Continuous Tense.
5. 08.04.21 Майбутні часи в англійській мові. Зворот to be going to.
6. 13.04.21 Інфінітив. Infinitive.
7. 14.04.21 Самостійний дієприкметниковий комплекс. Absolute Participle Complex.
8. 15.04.21 Модальні дієслова. Modal Verbs (Must; Have to-Mustn’t-Needn’t/Don’t need to-Needn’t have done-Can/Could/Be able to-May/Might -Shall-Will/Would-Should/Ought to); Всі модальні дієслова.
9. 16.04.21 Безособова форма дієслова з закінченням -ing, що поєднує в собі властивості іменника та дієслова. Gerund
10. 19.04.21 Пасивний стан дієслова. The Passive.
11. 20.04.21 Умовний спосіб: умовні речення, конструкції з wish, would rather, had better
12. 21.04.21 Узгодження часів / Reported speech.
13. 22.04.21 Іменники. Nouns (Countable/Uncountable Nouns. Compound Nouns. Singular/Plural Nouns)
14. 23.04.21 Прикметники і прислівники. Ступені порівняння. Adjectives and adverbs. Comparisons
15. 26.04.21 Займенники: присвійні, вказівні, кількісні. Pronouns: Possessive Pronouns. Demonstrative. Quantitative.
16. 27.04.21 Порівняльні конструкції з прислівниками та вживання деяких прислівників. Місце прислівника у реченні.
17. 28.04.21 Типи запитань. Questions (Questions with Yes/No answers – Negative Questions – Wh Questions – Subject/Object Questions -Indirect Questions – Question Tags
18. 29.04.21 Прийменники (місця, часу). Prepositions (place, time)
19. 30.04.21 Фразові дієслова/Phrasal verbs