Формування інформаційно-цифрової компетентності на заняттях з методики навчання англійської мови

На занятті з методики навчання англійської мови студенти 2-го курсу спеціальності “Середня освіта (Мова і література (англійська)” опановували breakout rooms в Zoom, складаючи mind maps поняття ‘classroom management’. Активність була цікавою, а головне корисною, оскільки цифрові технології дистанційного навчання – реальність, а не далеке майбутнє. Новий професійний стандарт вчителя закладу загальної середньої освіти визначає інформаційно-цифрову компетентність однією з ключових у фаховій підготовці вчителя. Тому підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до використання наявних та створення нових електронних ресурсів вже реалізується в Освітній програмі “Середня освіта (англійська мова і література)” на факультеті іноземних мов ПНУ імені Василя Стефаника.