Поетична хвилина “Мій Шевченко”

З нагоди 209 річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка на занятті із дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”, викладач к.ф.н., доц. Оксана Ципердюк, відбулася поетична хвилина “Мій Шевченко”. Кожен із студентів групи А-13 спеціальності 035 Філологія, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, підготував улюблені рядки із Шевченкових поезій і висловив свої власні міркування щодо актуальності творчості Кобзаря, що відображено у створених студентами прозірках.