Засідання підсекції «Сучасних методик викладання англійської мови як іноземної» в рамках звітної наукової веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів та студентів

6 квітня 2022 року, в рамках Звітної наукової веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів та студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2021 рік, відбулося засідання підсекції «Сучасних методик викладання англійської мови як іноземної».
З повідомленнями на актуальні питання навчання іноземних мов виступили викладачі кафедри англійської філології факультету іноземних мов: асистент Юлія ЛОВЧУК («Ейдетика як технологія навчання іноземної мови»), кандидат філологічних наук, доцент Ольга БІЛИК («Роль ІКТ у зниженні рівня тривожності майбутніх учителів іноземної мови під час педагогічної практики»), асистент Ольга АРТИШ («Використання штучного інтелекту у навчанні»), кандидат педагогічних наук, асистент Ірина БІЛЯНСЬКА («Формування фонетичної компетентності майбутніх учителів у контексті сучасних вимог»), кандидат педагогічних наук, доцент Ігор РОМАНИШИН («Особливості методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови в умовах пандемії COVID-19: виклики і перспективи»), кандидат педагогічних наук, доцент Ольга ТРОЦЕНКО («Особливості гендерного підходу до вивчення англійської мови у ЗВО») та асистент Оксана ТРУХАН («Психолого-педагогічні й методичні умови навчання іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами»).
Доповідачі ознайомили учасників конференції з результатами наукових розвідок, взяли участь у плідній дискусії. Керівник секції, к.п.н., доц. Ігор Романишин підсумував її роботу – «Відрадно, що більшість досліджень є міждисциплінарними, мають прикладний характер, спрямовані на підвищення якості освітнього процесу».