VI Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації” /Exploring linguistics, literature and intercultural communication – ELLIC 2021

7 жовтня 2021 р. на факультеті іноземних мов (дистанційно, на платформі Cisco Webex) відбулася VI Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації” /Exploring linguistics, literature and intercultural communication – ELLIC 2021, організована кафедрою німецької філології.
Подібно попереднім ELLIC-конференціям мета цьогорічної полягала в тому, щоб молодим дослідникам – аспірантам та студентам-магістрантам – надати чудову нагоду представити свої актуальні наукові розвідки, обговорити їх проблематику, окреслити подальші напрямки роботи та налагодити необхідні контакти. Вітальними словами конференцію розпочали декан факультету іноземних мов, професор Н.Я. Яцків та професор кафедри німецької філології Я.Т. Билиця, наголосивши на перспективності наукової діяльності молодих дослідників сфери філології та мотивуючи їх до подальшої праці та розширення їх особистісних і професійних можливостей. Після пленарного засідання з доповіддю завідувача кафедри німецької філології, доцента О.Я. Остаповича про академічну доброчесність понад 100 доповідачів виступили в роботі п’яти секцій, зокрема „Лінгвістика тексту і дискурсу“, „Cемантика і прагматика мовних одиниць”, “Когнітивна лінгвістика і поетика”, „Перекладознавчі студії і міжкультурна комунікація”, „Література США та Західної Європи”. Презентуючи свої роботи з актуальних проблемних питань сучасної лінгвістики, доповідачі проявили високий рівень майстерності та ерудованості та взяли участь у цікавих та змістовних дискусіях. Модератори секцій були щедрими на настанови молодим дослідникам та на побажання подальших успіхів у їх науковій діяльності.
Кафедра німецької філології висловлює щиру вдячність талановитим учасникам і їхнім науковим керівникам за оригінальні теми, пізнавальні доповіді, яскраві презентації, а також усім, хто долучився до проведення конференції й бажає гарних результатів цієї важливої й потрібної роботи.