Завершилась державна атестація бакалаврів спеціальностей Філологія та Середня освіта (Англійська мова).

Завершилась державна атестація бакалаврів за спеціальностями 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), (перша – англійська) та 014.02 «Середня освіта (Мова і література (англійська)) в онлайн форматі, проведена Державними атестаційнійними комісіями (Філологія, денна форма навчання: голова – проф. Бистров Я.В., члени – доц. Петрина О.С., ст.викл. Михайлюк Л.В.; Філологія, заочна форма навчання: голова – доц. Думчак І.М., члени – доц. Дерев’янко О.А., ст.викл. Михайлюк Л.В.; Середня освіта, денна форма навчання: голова – доц. Пилячик Н.Є., члени – доц. Білик О.І., доц. Іванотчак Н.І.; Середня освіта, заочна форма навчання: голова – доц. Романишин І.М., члени – доц. Білик О.І., доц. Іванотчак Н.І.). Цьогоріч випускниками стали 73 студенти денної форми навчання освітньої програми “Англійська мова і література”, які продемонстрували високий рівень фахових компетентностей (30 відмінних оцінок з основної іноземної мови!) та 31 студент заочної форми навчання, які продемонстрували достатній рівень фахових компетентностей. Атестаційний комплексний екзамен з англійської мови та методики її навчання засвідчує позитивний результат підготовки фахівців спеціальності 014.02 «Середня освіта (Мова і література (англійська))», а саме 28 студентів денної форми навчання (10 відмінних оцінок!) та 11 студентів заочної форми навчання, а також засвоєння студентами дисциплін навчального плану, вільне володіння мовою для висловлення аргументованих відповідей на теоретичні та практичні питання у ході бесіди з членами екзаменаційної комісії. Щирі вітання студентам і спасибі викладачам фахових дисциплін кафедр факультету іноземних мов за належну підготовку студентів до державної атестації. До зустрічі в магістратурі у новому навчальному році!