Завершилась державна атестація бакалаврів спеціальностей Філологія та Середня освіта (Англійська мова).

Завершилась державна атестація бакалаврів за спеціальностями 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), (перша – англійська) та 014.02 «Середня освіта (Мова і література (англійська)) в онлайн форматі, проведена Державними атестаційнійними комісіями (Філологія, денна форма навчання: голова – проф. Бистров Я.В., Читати далі