Навчально-методичний семінар Кейт Мюллер «Інтерактивні методи навчання Основної іноземної мови»

В рамках імплементації програми Virtual English Language Educator на кафедрі англійської філології відбувся навчально-методичний семінар «Інтерактивні методи навчання Основної іноземної мови».
Під час семінару викладач англійської мови як іноземної з США Кейт Мюллер продемонструвала викладачам кафедри можливості використання цифрової платформи Nearpod на практичних заняттях з Основної іноземної мови. Пані Мюллер акцентувала увагу на значущості інтерактивних технологій в освітньому процесі, які не лише сприяють розвитку комунікативних навичок студентів, а й тренують навички письма, говоріння та слухання.
Жваву дискусію викликало обговорення питання оцінювання навчальних досягнень студентів за допомогою інструментів Nearpod, а також питання дотримання студентами принципів академічної доброчесності.