Цикл лекцій “Основи семантики”

Короткий цикл лекцій “Основи семантики”, який – з ініціативи та на запит кафедри німецької філології ПНУ ім. В. Стефаника – був прочитаний Юргенем Пафелем, професором кафедри германістики/лінгвістики університету м. Штуттгарт (ФРН),  завершився.

Завдання лекційного циклу полягало не лише в передачі теоретичних базових знань однієї із сфер лінгвістики. Йшлося також про те, щоб студенти побачили методи викладання лінгвістичної дисципліни, які використовуються на мовознавчих факультетах європейських, зокрема німецьких, університетів. Структуроване, компактне, побудоване на щоденному використанні мови подання теоретичного матеріалу на лекціях допомогло студентам легко та аналітично засвоювати зміст лекцій. До кожної з тем лекційного циклу подавалася бібліографія теоретичної літератури, включаючи електронні ресури. Студенти могли прочитати більше матеріалу із сфери семантики. Слід зазначити, подача матеріалу здійснювалася професором Пафелем за таким порядком: надсилання конспектів лекції студентам напередодні, обговорення із студентами матеріалу безпосередньо на лекції, включаючи відповіді на питання, повідомлення про літературні джерела з теми для виконання домашніх завдань та/чи поглибенного ознайомлення з тематичним матеріалом. Так звані слайди чи гендаути (handouts) дають добру можливість аналізувати поданий матеріал індивідуально, бо містять “вільний простір” для власних поміток, коментарів чи аналізів.

Остання лекція курсу завершилася словами вдячності професору та словами “До побачення”. Слід неодмінно зауважити, що лекційні курси професора германістики, який одночасно й носій мови, мають стати обов’язковим елементом навчальної програми підготовки германістів, що здійснює наша кафедра. Маємо надію, що таким елементом подібні лекційні курси стануть. Вже зараз студенти можуть налагодити контакти з професором Ю. Пафелем, написавши йому мейла із своїми запитаннями. Давайте будемо розглядати таку можливість сконтактувати з професором ФРН майже як знайти професора на кафедрі німецької філології в ауд. 202 гуманітароного корпусу ПНУ. На сьогоднішній час, із модерними технологіями, особливих відмінностей між двома варіантами не одразу помітиш!