Курси підвищення кваліфікації вчителів англійської мови закладів загальної середньої освіти

 

Викладачі кафедри англійської філології доценти Ольга Білик, Ірина Білянська, Наталія Пилячик та Ігор Романишин у період з 23 листопада по 24 грудня 2021 року провели цикл занять з методики навчання англійської мови на курсах підвищення кваліфікації, організованих Інститутом післядипломної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад міста Івано-Франківська та області.

Більше 150 вчителів англійської мови, які працювали в п’яти групах, взяли активну участь у практичних заняттях у рамках Модуля 5 «Методика комунікативного навчання іноземних мов і культур» загальним обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС).

Під час виконання програми вчителі удосконалювали свої загальні та професійні компетентності, як-от: здатність висловлювати та обґрунтовувати власну думку усно і письмово; співпрацювати з іншими суб’єктами освітнього процесу; творчо підходити до розв’язання проблем і задач; формувати в здобувачів освіти предметні компетентності; використовувати педагогічні (зокрема ІКТ та цифрові) технології в освітньому процесі.

Курси закінчилися підсумковим тестуванням і захистом індивідуальних творчих завдань, які продемонстрували успішне досягнення усіма слухачами запланованих результатів навчання. Вчителі залишилися задоволеними якістю та рівнем проведених занять, про що свідчать схвальні відгуки.