Вітаємо доцента кафедри англійської філології Ковбаска Юрія Григоровича з успішним захистом докторської дисертації!

Вітаємо доцента кафедри англійської філології факультету іноземних мов, кандидата філологічних наук

КОВБАСКА ЮРІЯ ГРИГОРОВИЧА

з успішним захистом дисертації на тему: «Функціональна транспозиція в англійській мові ІХ–ХХІ століть» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови.

Захист наукової роботи відбувся 16 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.051.02 в Запорізькому національному університеті.

Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор МИХАЙЛЕНКО Валерій Васильович.

Офіційні опоненти:  АНДРЕЙЧУК Надія Іванівна – докторка філологічних наук, професорка, професорка кафедри перекладознавства та контраcтивної лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський національний університет імені Івана Франка); КІЙКО Світлана Василівна – докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); КОЗЛОВА Тетяна Олегівна – докторка філологічних наук, доцентка, професорка кафедри англійської філології (Запорізький національний університет).