Історія факультету

Підготовка фахівців з іноземних мов в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника має давні традиції. Зокрема, ще у 1971 році відкрито спеціальність «Англійська мова і література». В червні 1973 року створено кафедру англійської мови, завідувачем якої став доцент Г.Д. Поліщук. 1975 року розпочав свою діяльність факультет іноземних мов і відбувся перший випуск студентів, яким було присвоєно кваліфікацію вчителів англійської мови та літератури. В той час «Англійська мова і література» була єдиною спеціальністю на факультеті іноземних мов.

Перші випускники спеціальності “Англійська мова і література” (1975 р.)

У вересні 1976 року на факультеті іноземних мов було створено кафедру німецької мови (завідувач – доцент С.П. Гандзюк) для забезпечення навчального процесу з німецької мови як другої іноземної на спеціальності «Англійська мова і література».

Пізніше на факультет було запрошено ряд викладачів із вченими ступенями і званнями та педагогів з великим досвідом. Серед них були В.О. Кравченко, Л.А. Остапенко, Я.А. Баран, Л.К. Уварова та інші.

Деканами факультету в різний час працювали В.В. Фіщук, В.Г. Матвіїшин, В.В. Лазарович, Б.А. Грицюк, Я.Т. Билиця.

У 1989 році відкрито підготовку фахівців з німецької мови та літератури.

У 1993 році почало функціонувати заочне відділення зі спеціальності «Англійська мова та література», а в 1997 році – зі спеціальності «Німецька мова та література».

З 2002 року на факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Французька мова та література» (денна форма навчання).

В цьому ж році кафедри факультету були перейменовані, відповідно, на кафедру англійської філології, кафедру німецької філології та кафедру французької філології.

У 2004 році на факультеті почала вивчатися китайська мова як друга іноземна.

У 2009 році факультет акредитовано за найвищим – четвертим – державним рівнем.

З 2016 року факультет надає ще одну спеціалізацію – «Переклад».

Усі освітні програми факультету іноземних мов акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у 2020 році.

 Для ефективного забезпечення навчально-виховного процесу факультет іноземних мов запрошує професорів, докторів наук з інших навчальних закладів України. У різні роки на кафедрі англійської філології працювали доктор філологічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Михайленко Валерій Васильович та доктор філологічних наук, професор Закарпатського державного університету Полюжин Михайло Михайлович; на кафедрі німецької філології – доктор філологічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Огуй Олександр Дмитрович; на кафедрі французької філології – доктор філологічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Попович Михайло Михайлович.

Факультет і кафедри тісно співпрацюють з вищими навчальними закладами України, зокрема з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським національним лінгвістичним університетом, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Ужгородським національним університетом та іншими університетами.

ФАКУЛЬТЕТ СЬОГОДНІ

Декан факультету – Яцків Наталія Яремівна. Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Французька та німецька мови» (1990 р.), кандидат філологічних наук (2000 р.), професор (2016 р.). Загальний стаж роботи у ВНЗ – 18 років.

Заступники декана – Венгринович Андрій Антонович, кандидат філологічних наук, доцент; Іванотчак Наталія Іллівна, кандидат філологічних наук, доцент; Пилячик Наталія Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Навчальний процес на кафедрах факультету здійснюють 64 штатні викладачі, з них 2 доктори філологічних наук, професори; 1 кандидат філологічних наук, професор; 40 кандидатів наук, доцентів; 21 асистент. Питома вага викладачів з науковими ступенями і званнями складає сьогодні по факультету близько 67,4%.

Кафедри: англійської філології (завідувач – Бистров Яків Володимирович, доктор філологічних наук, професор); німецької філології (завідувач – Венгринович Андрій Антонович, кандидат філологічних наук, доцент); французької філології (завідувач – Бігун Ольга Альбертівна, доктор філологічних наук, професор). До навчально-виховного процесу на факультеті іноземних мов залучено кафедру загального та германського мовознавства (завідувач – Кононенко Віталій Іванович, доктор філологічних наук, професор) та кафедру світової літератури і порівняльного літературознавства (завідувач – Козлик Ігор Володимирович, доктор філологічних наук, професор).