Історія факультету

Підготовка фахівців з іноземних мов в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника має давні традиції. Зокрема, ще у 1973 році відкрито спеціальність „Англійська мова та література”. В червні цього ж року створено кафедру англійської мови, завідувачем якої став доцент Г.Д. Поліщук. 1975 року розпочав свою діяльність факультет іноземних мов і відбувся перший випуск студентів, яким було присвоєно кваліфікацію вчителів англійської мови та літератури. В той час це була єдина спеціальність на факультеті іноземних мов – „Англійська мова та література”.

Перші випускники спеціальності “Англійська мова і література” (1975 р.)

 У вересні 1976 року було створено кафедру німецької мови (завідувач – доцент С.П. Гандзюк) для забезпечення навчального процесу з цієї мови як другої спеціальності. Пізніше на факультет було запрошено ряд викладачів із вченими ступенями і званнями та педагогів з великим досвідом. Серед них були В.О. Кравченко, Л.А. Остапенко, Я.А. Баран, Л.К. Уварова та інші.

Деканами факультету в різний час працювали В.В. Фіщук, В.Г. Матвіїшин, В.В. Лазарович, Б.А. Грицюк, Я.Т.Билиця.

У 1989 році відкрито підготовку фахівців з німецької мови та літератури. В 1990 році створено кафедру загального та германського мовознавства (з 2008 року – у складі факультету іноземних мов).

 

У 1993 році почало функціонувати заочне відділення зі спеціальності „Англійська мова та література”, а в 1997 році – зі спеціальності „Німецька мова та література”. З 2002 року на факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю „Французька мова та література” (денна форма навчання). В цьому ж році кафедра німецької мови була перейменована у кафедру німецької та французької філології, до складу якої ввійшла секція французької філології. У 2004 році у зв’язку з утворенням Інституту філології секція французької філології була включена до складу кафедри світової літератури, перейменованої в кафедру світової літератури та французької філології. В 2006 році кафедру світової літератури та французької філології було реорганізовано і створено випускну кафедру французької філології. Факультет іноземних мов відновлено у 2006 році шляхом виокремлення його кафедр зі складу Інституту філології.

У 2004 році на факультеті почала вивчатися китайська мова як друга іноземна.

У 2009 році факультет повторно акредитовано за найвищим – четвертим державним рівнем.

З 2016 року факультет надає ще одну спеціальність – «перекладознавство».

 Для ефективного забезпечення навчально-виховного процесу факультет іноземних мов запрошує професорів, докторів наук з інших навчальних закладів України. У різні роки на кафедрі англійської філології працювали доктор філологічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Михайленко Валерій Васильович, доктор філологічних наук, професор Закарпатського державного університету Полюжин Михайло Михайлович, на кафедрі німецької філології – доктор філологічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Огуй Олександр Дмитрович, на кафедрі французької філології – доктор філологічних наук, професор Чернівецького університету імені Юрія Федьковича Попович Михайло Михайлович.

Факультет і кафедри тісно співпрацюють з вищими навчальними закладами України, зокрема з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським лінгвістичним, Львівським, Чернівецьким, Ужгородським та іншими університетами.

Факультет сьогодні:

Декан факультету – Яцків Наталія Яремівна. Закінчила у 1990 році Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю „Французька та німецька мови”, кандидат філологічних наук (2000 р.), професор (2016 р.) Загальний стаж роботи у ВНЗ – 18 років.

Заступники декана – Венгринович Андрій Антонович, кандидат філологічних наук, доцент; Іванотчак Наталія Іллівна, кандидат філологічних наук, асистент; Пилячик Наталія Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Навчальний процес на кафедрах факультету здійснюють 64 штатні викладачі, з них 2 доктори філологічних наук, професори, 1 атестований професор, 40 кандидатів наук, доцентів, 21 асистент. Питома вага викладачів з науковими ступенями і званнями складає сьогодні по факультету близько 67,4%.

 Кафедри: англійської філології, завідувач – Бистров Яків Володимирович, доктор філологічних наук, професор; німецької філології, завідувач – Остапович Олег Ярославович, кандидат філологічних наук, доцент; французької філології, завідувач – Бігун Ольга Альбертівна, доктор філологічних наук, доцент. До навчально-виховного процесу на факультеті іноземних мов залучено кафедру загального та германського мовознавства, завідувач – Кононенко Віталій Іванович, доктор філологічних наук, професор та кафедру світової літератури і порівняльного літературознавства, завідувач – Козлик Ігор Володимирович, доктор філологічних наук, професор.