Студентський Сенат

Структура Сенату ПНУ ім. В.Стефаника:

Лялюк Вікторія Ігорівна –
т. в. о. голови Студентського Сенату,
сенатор економічного факультету,
членкиня комісії з питань етики та академічної доброчесності,
членкиня ради з якості

  (098)5009855

Стецюк Анна Петрівна –

т. в. о. голови студентського сенату факультету психології,
заступник голови Студентського Сенату,
членкиня ради з якості

(050)0319890

Більше інформації на сайті Сенату студентів Прикарпатського національного

Сенатор факультет іноземних мов

 

Основними завданнями Студентського Сенату є:

– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
– сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
– організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
– сприяння працевлаштуванню випускників;
– участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
– сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

За погодженням зі Студентським Сенатом приймається рішення про:

• відрахування осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання;
• переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;
• переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
• призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;
• поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з нього;
• затвердження рішень з питань студентських містечок і гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в вузі.

Контактна інформація

Студентський Сенат
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»:

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Шевченка, 57,

каб. 113 (вхід з вул. Чорновола).

Долучайтесь до нас в соцмережах: t.me/senatpnu