Спеціальності факультету

На факультеті іноземних мов здійснюється навчання за такими спеціальностями:

  • Cпеціальність 035 Філологія, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно) (перша – англійська)
  • Cпеціальність 035 Філологія, 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно) (перша – німецька)
  • Cпеціальність 035 Філологія, 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно) (перша – французька)
  • Cпеціальність 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта (англійська мова і література)
  • Cпеціальність 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта (німецька мова і література)

Підготовка фахівців зі спеціальності 035 Філологія здійснюється згідно з ліцензіями серії АЕ № 270788 від 02.07.2013 року та додатками до ліцензій серії АЕ № 363765 від 02.07.2013 року. Термін дії ліцензії до 01.07.2019 року.

Підготовку фахівців зі спеціальності 035 Філологія визнано акредитованою за другим рівнем (бакалавр) на підставі сертифікату про акредитацію серії НД-ІІ № 0920680 від 15.11.2010 р. та за четвертим (магістерським) рівнем згідно з сертифікатами про акредитацію спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська) серії НД-ІV № 0951197 від 25.11.2011 року, спеціальності 8.02030302 Мова і література (німецька) серії НД-ІV № 0951198 від 25.11.2011 року, спеціальності 8.02030302 Мова і література (французька) серії НД-ІV № 0951201 від 25.11.2011 року. Термін дії сертифіката до 01.07.2019 року.

Запрошуємо Вас до співпраці та гарантуємо якісну підготовку!