Романські мови і літератури (переклад включно) (перша – французька)

Cпеціальність 035 Філологія

035.055 Романські мови і літератури (переклад включно) (перша – французька)

Освітня діяльність і підготовка фахівців за цією спеціальністю здійснюється за освітніми рівнями бакалавр і магістр (денна і заочна форми навчання)

Кваліфікація за ОР бакалавр: “Філолог. Вчитель французької мови і літератури, другої іноземної мови”.

Кваліфікація за ОР магістр: “Філолог. Викладач французької мови та літератури, англійської мови. Перекладач”.

Підготовка фахівців зі спеціальності 035 Філологія здійснюється згідно з ліцензіями серії АЕ № 270788 від 02.07.2013 року та додатками до ліцензій серії АЕ № 363765 від 02.07.2013 року. Термін дії ліцензії до 01.07.2019 року.

Підготовку фахівців зі спеціальності 035 Філологія визнано акредитованою за другим рівнем (бакалавр) на підставі сертифікату про акредитацію серії НД-ІІ №0920680 від 15.11.2010 р. та за четвертим (магістерським) рівнем згідно з сертифікатами про акредитацію спеціальності 8.02030302 Мова і література (французька) серії НД-ІV № 0951201 від 25.11.2011 року. Термін дії сертифіката до 01.07.2019 року.