Романські мови і літератури (переклад включно) (перша – французька)

Cпеціальність 035 Філологія

035.055 Романські мови і літератури (переклад включно) (перша – французька)

Переглянути детальну інформацію про спеціальність

Освітня діяльність і підготовка фахівців за цією спеціальністю здійснюється за освітніми рівнями бакалавр і магістр (денна і заочна форми навчання)

Кваліфікація за ОР бакалавр: “Філолог. Вчитель французької мови і літератури, другої іноземної мови”.

Кваліфікація за ОР магістр: “Філолог. Викладач французької мови та літератури, англійської мови. Перекладач”.

Підготовка фахівців зі спеціальності 035 Філологія здійснюється згідно з ліцензіями серії АЕ № 270788 від 02.07.2013 року та додатками до ліцензій серії АЕ № 363765 від 02.07.2013 року.

Підготовку фахівців зі спеціальності 035 Філологія визнано акредитованою за першим (бакалаврським) рівнем на підставі сертифікату про акредитацію серії  №286 від 14.05.2020 р. дійсним до  14.05.2025 року, та за другим (магістерським) рівнем згідно з сертифікатом про акредитацію №102 від 16.01.2020 дійсним до 13.01.2025 року.

Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська,
Освітня програма “Французька мова і література” – сертифікат N 286, дійсний до 14.05.2025 року

Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська,
Освітня програма “Французька мова і література” – сертифікат N 102, дійсний до 13.01.2025 року