ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Факультет іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника є одним із найбільших та найпрестижніших організаційних та навчально-наукових структурних підрозділів університету, що об’єднує випускові кафедри англійської філології, німецької філології, французької філології, які забезпечують освітній процес для студентів ОР Бакалавр та ОР Магістр за такими спеціальностями:

Факультет іноземних мов
035 Філологія 014 Середня освіта
Випускова кафедра ОР Бакалавр ОР Магістр ОР Бакалавр
Кафедра англійської філології 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 014.021 Середня освіта (англійська мова і література) 014  Середня освіта (зарубіжна література, англійська мова)
Кафедра німецької філології 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька 014.022 Середня освіта (німецька мова і література)
Кафедра французької філології 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

Поради щодо написання мотиваційного листа

Підготовку фахівців на кафедрах факультету здійснюють 69 штатних викладачів, з них 2 доктори філологічних наук, професори, 1 атестований професор та 45 кандидатів наук. Навчальний процес на кафедрах факультету відбувається у навчальних аудиторіях, оснащених мультимедійним та проєкторним обладнанням, функціонує комп’ютерний  клас.