Міжнародна діяльність

  • Співпраця з турецьким коледжем Бейсукент м. Анкара 2019

Факультет підтримує тісні зв’язки з різноманітними інституціями зарубіжних держав. Серед них: Інститут імені Й.В. Гете, Німецька академічна служба обміну (ФРН), Австрiйський культурний форум в Українi, Гуманітарний ліцей міста Сен-Дізіє (Франція), Технологічний інститут університету Пуатьє (Франція), Кракiвський Ягелонський унiверситет (Польща). Спільний з останнім проект “Теорія і практика міжкультурної комунікації” реалізований у формі проведення семінарських занять з кроскультурної комунікації, навчання міжкультурної компетенції студентів із застосуванням комп’ютерних технологій та телекомунікацій, обмін науковим досвідом з викладачами шляхом візитів до Інституту англійської філології Ягеллонського університету у м.Кракові, участь у міжнародних наукових конференціях, публікацію спільної монографії «Developing Intercultural Competence through English; Focus on Ukrainian and Polish Cultures».

У рамках Угоди про білатеральну співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та університетом м. Лодзь (Польща) кафедрою англійської філології розроблено програму стажувань польських та українських студентів для проходження мовної та професійної практики за обміном, а також гостьових лекцій польських науковців та викладачів кафедри.

Кафедра німецької філології у жовтні 2017 року провела навчальний семінар за участі представників німецького наукового видавництва Hueber та триденну конференцію з представниками Німецької академічної служби обміну DAAD “Мандрівні дні німецької мови в Україні” у рамках Року німецької мови в Україні згідно з Указом Президента України. Студенти та викладачі кафедри взяли участь у семінарах та творчих майстернях із німецькими колегами.

Кафедра французької філології співпрацює з організацією «Français sans Frontières» (Lyon, France), представники якої щорічно проводять лекції зі студентами, які вивчають французьку філологію.

У березні 2019 року кафедра французької філології взяла участь у щорічному Марафоні Франкофонії, організованим Посольством Франції в Україні. Приємним сюрпризом стала присутність на Марафоні  радника посольства Франції з питань співробітництва та культури, директора Французького Інституту в Україні, Наталі Берас. Результатом праці студентів стало друге місце для Івано-Франківська серед інших міст України. У травні 2017 р. голова організації «Français sans Frontières» Benjamin Beckner проводив відкриті заняття для студентів кафедри французької філології. У листопаді 2017 р. представник ГО “Альянс Франсез” в Україні Сергій Єрьомін провів зустрічі з викладачами кафедри та заняття зі студентами. Під час зустрічі було прийнято рішення про створення на базі університету осередку вивчення і популяризації французької мови, як частини світової мережі “Альянс Франсез”, що працює за підтримки Посольства Франції в Україні. 

Факультет є учасником партнерської академічної програми CAT for GRAD провідного розробника програмного забезпечення з автоматизованого перекладу SDL Trados Studio, в рамках якої отримано ліцензії на програмне забезпечення, яким студенти можуть користуватися в університеті. Здобувачі вищої освіти ОР Магістр, які успішно складають іспит, отримують сертифікацію від розробника програмного забезпечення SDL Trados Studio.

В рамках міжнародної співпраці між Ягеллонським університетом та Прикарпатським національним університетом викладачі кафедри Н. Телегіна та Е. Мінцис проводили семінари з сучасної американської літератури та стилістики, а викладачі кафедри методики викладання англійської мови і прикладної лінгвістики Ягеллонського університету А. Ніжегородцев, М. Клебан та Р. Шіндлер ділились професійним досвідом в межах програми міжнародного обміну. Доценти кафедри О. Білик, Н. Пилячик і О. Троценко проводили лекції для магістрів першого та другого років навчання Інституту англійської філології Ягеллонського університету.

Факультет іноземних мов є учасником спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України “Шкільний вчитель нового покоління”. Проект стартував у квітні 2013 року та спрямований на оновлення змісту та підходів до мовної та методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у вищих навчальних закладах країни. Програма є інноваційною, студенто-центричною, орієнтованою на формування як спеціальних, так і загальних компетентностей, які необхідні сучасному вчителю іноземної мови. З 1 вересня 2016 року розпочалося пілотування Програми в 10-ти університетах, серед яких – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Одним з тренерів проекту є доцент кафедри англійської філології Ігор Романишин. В рамках проекту з 2016 по 2019 рік викладачі кафедри англійської філології проходили стажування на літніх та зимових школах професійної майстерності. Докладну інформацію про нову Програму підготовки вчителя англійської мови можна отримати на офіційному сайті проекту «Шкільний вчитель нового покоління»: http://ngschoolteacher.wix.com/ngscht

Щороку влітку студенти та викладачі виїжджають за кордон за міжнародними студентськими програмами в США, Англію, Німеччину, Австрію, КНР, під час самого навчання часто здійснюються пізнавальні поїздки країнознавчого характеру студентів у  країни Європи, поїздки викладачів на мовні та наукові стажування у провідні вузи Європи і світу. Індивідуальний грант для стажування у Віденському університеті отримала доцент кафедри англійської філології Н.С. Гошилик. Завідувач кафедри англійської філології, доктор філол. наук, проф. Я. Бистров проходить планове стажування в Інституті гуманітарних наук (м. Відень, Австрія). Кафедра англійської філології приймає стипендіатів Програми імені Фулбрайта, які займаються дослідницькою та асистентською роботою за програмою U.S. Student Program / English Teaching Assistantship (ETA). На запрошення кафедри англійської філології науковці Програми імені Фулбрайта проводять інтерактивні лекції, семінари та воркшопи.