Германські мови та літератури (переклад включно) (перша – німецька)

Cпеціальність 035 Філологія

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно) (перша – німецька)

Переглянути детальну інформацію про спеціальність

Освітня діяльність і підготовка фахівців за спеціальністю здійснюється за освітніми рівнями бакалавр і магістр (денна і заочна форми навчання).

Кваліфікація за ОР бакалавр: “Філолог. Вчитель німецької мови і літератури, другої іноземної мови”.

Кваліфікація за ОР магістр: “Філолог. Викладач німецької мови та літератури, англійської мови. Перекладач”.

Підготовка фахівців зі спеціальності 035 Філологія здійснюється згідно з ліцензіями серії АЕ № 270788 від 02.07.2013 року та додатками до ліцензій серії АЕ № 363765 від 02.07.2013 року.

Підготовку фахівців зі спеціальності 035 Філологія визнано акредитованою за першим (бакалаврським) рівнем на підставі сертифікату про акредитацію №280 від 14.05.2020 від 14.05.2020 р. дійсним до  14.05.2025 року, та за другим (магістерським) рівнем згідно з сертифікатом про акредитацію №103 від 16.01.2020 дійсним до 13.01.2025 року.

Філологія 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька,
Освітня програма “Німецька мова і література” – сертифікат N 280, дійсний до 14.05.2025 року
Філологія 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька,
Освітня програма “Німецька мова і література” – сертифікат N 103, дійсний до 13.01.2025 року