Вибіркові дисципліни*

ОР Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія,

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма Англійська мова і література

Спеціальність 014 Середня освіта

Спеціалізація  014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (англійська мова і література)

Каталог дисциплін вільного вибору студента: перейти

 

ОР Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія,

Спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Освітньо-професійна програма Німецька мова і література

Спеціальність 014 Середня освіта

Спеціалізація  014.02 Середня освіта. Мова та література (німецька)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (німецька мова і література)

Каталог дисциплін вільного вибору студента: перейти

ОР Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія,

Спеціалізація 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

Освітньо-професійна програма Французька мова і література

Каталог дисциплін вільного вибору студента: перейти

ОР Магістр

Спеціальність 035 Філологія,

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма Англійська мова і література

Каталог дисциплін вільного вибору студента: перейти