Вітаємо із присудженням ступеня доктора філософії!

ВІТАЄМО

із присудженням ступеня доктора філософії

за спеціальністю 035 Філологія

аспірантів кафедри англійської філології

ТАЦАКОВИЧ Уляну Тарасівну

(науковий керівник – к.філол.н., доц. Ікалюк Л.М.)

ХОМУ Володимира Петровича

(науковий керівник – д.філол.н., проф. Бистров Я.В.)

Рішення спеціалізованої вченої ради затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.06.2021 р. № 735.