Співпраця із авторизованим екзаменаційним центром Cambridge Club

Для забезпечення методичної підготовки та сертифікації студентів факультету як кваліфікованих фахівців міжнародного рівня, кафедра англійської філології факультету іноземних мов розгорнула співпрацю із авторизованим екзаменаційним центром “Cambridge Club”, що передбачатиме поглиблене навчання методики викладання англійської мови для складання міжнародних іспитів Cambridge Assessment English. В рамках підписаної угоди між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та авторизованим центром “Cambridge Club” здійснюватиметься підвищення кваліфікації викладачів факультету, а також підготовка студентів до екзаменів для підтвердження рівня володіння англійською мовою та методикою її навчання.
На першому онлайн-семінарі із серії тренінгів професійної майстерності, проведеному 25 лютого 2021 року викладачі кафедри ознайомилися із технологіями підготовки і проведення міжнародного іспиту TKT (Teaching Knowledge Test). Завідувач кафедри англійської філології, проф. Яків Бистров та доцентки кафедри, к.ф.н. Ольга Білик, Наталія Іванотчак, Наталія Пилячик, Тетяна Марчук, Діана Сабадаш, Ольга Троценко спільно з представницею мовного центру “Cambridge Club” Мариною Овечко обговорили питання студентоцентрованого підходу до навчання, адаптації навчальних матеріалів під потреби студента, а також передумови створення сприятливого навчального середовища. Іспит ТKT з лінійки Кембриджських тестів є спеціалізованим міжнародним іспитом професійного розвитку вчителя, який дає змогу підтвердити кваліфікацію вчителя англійської мови для роботи в будь-якій країні світу. Без сумніву, цей тест допоможе студентам освітніх рівнів “бакалавр” і “магістр” розширити їхні професійні перспективи у навчанні англійської мови школярів і дорослих.