Рейтинг студентів факультету за 2021-2022 навчальний рік (2 семестр)

  Рейтинги студентів денної форми навчання

                                               Першого курсу

Денної форми навчання

          А-1_derzh А-11 А-12 А-13 А-14 А-15 Н-11 Н-11_держ СОА-16 СОА-16_держ СОН-12 СОН-12_держ Ф-11 Ф-11_держ                                    

    Другого курсу

Денної форми навчання

А-2_держА-21А-22А-23А-24А-25Н-21Н-21_держСОА-26СОА-26_держСОН-22СОН-22_держФ-21Ф-21_держ

                                                  Третього курсу

Денної форми навчання

         А-3_derzh А-31 А-32 А-33 А-34 А-35 Н-31 Н-31_derzh СОА-36 СОА-36_держ СОН-32 СОН-32_держ Ф-31

                                                    П’ятого  курсу (Магістри, 1 курс)

Денної форми навчання

А(м)-11 А(м)-11_derzh Н(м)-11 Н(м)-11_держ Ф(м)-11 Ф(м)-11_derzh

       

                                  

  Рейтинги студентів заочної форми навчання

Першого курсу

Заочної форми навчання

Аз-11 Нз-11 СОАз-12

Другого курсу

Заочної форми навчання

Аз-21 СОАз-22 Нз-21

Третього курсу

Заочної форми навчання

А-31з СОА-32з Н-31з

П’ятого  курсу (Магістри, 1 курс)

Заочної форми навчання

А(м)з-11 А(м)з-12 Н(м)з-11 Ф(м)з-11