Рейтинг студентів факультету за 2020-2021 навчальний рік (2 семестр)

   Рейтинги студентів ОР Бакалавр денної форми навчання

                                               Першого курсу

Денної форми навчання

COH-1_держ COH-12 COА-1_держ COА-16 H-1_держ H-11 А-1_derzh А-11 А-12 А-13 А-14 А-15 Ф-1_держ Ф-11

 

                                                    Другого курсу

Денної форми навчання

 

H-21 H-21_derzh H-22 H-22_derz А-2_держ А-21 А-22 А-23 А-24 А-25 А-26 А-27 СОА_2_держ Ф-21

                                                  Третього курсу

Денної форми навчання

COА-3_держ COА-36 COА-37 COН-3_держ COН-32 А-3_держ А-31 А-32 А-33 А-34 А-35 Н-3_держ Н-31 Ф-31

                                                          

                                                    П’ятого  курсу (Магістри, 1 курс)

Денної форми навчанняА-51 А-51 держ Н-5_держ Н-51 Ф-5_держ Ф-51