Рейтинг студентів факультету за 2019-2020 навчальний рік (2 семестр)

   Рейтинги студентів ОР Бакалавр денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

А-1_derzh    А-2_derzh      А-3_derzh

014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська) 

СОА-1_derzh       СОА-2_derzh       СОА-3_derzh

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Н-11_derzh    Н-2_derzh    Н-31_derzh

014.02 Середня освіта. Мова та література (німецька) 

СОН-12_derzh СОН-2_derzh   СОН-32_derzh

Рейтинги студентів ОР Магістр денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням

А-51_derzh       Н-51_derzh               Ф-51

 

Загальний рейтинг

                                               Першого курсу

Деної форми навчання

А-11 А-12 А-13 А-14 А-15 А-16 А-17 Н-11 Н-12 Ф-11

 

                                                    Другого курсу

Деної форми навчання

А-21 А-22 А-23 А-24 А-25 А-26 А-27 Н-21 Н-22 Ф-21

 

                                                     Третього курсу

Деної форми навчання

А-31 А-32 А-33 А-34 А-35 Н-31 Н-32 Ф-31

 

                                                                                      

                                                    П’ятого  курсу (Магістри, 1 курс)

Деної форми навчання

А-51 Н-51 Ф-51