Коротко про головне (ОР Бакалавр, Магістр)

Правила прийому до Прикарпатського національного університету

імені Василя Стефаника 

Факультет іноземних мов

Факультет іноземних мов здійснює набір на ОР БАКАЛАВР за такими спеціальностями:

 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)
  • освітня програма Англійська мова і література
 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно)
  • освітня програма Німецька мова і література
 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно)
  • освітня програма Французька мова і література
 • Cпеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)
  • освітня програма  Середня освіта (англійська мова і література)
 • Cпеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література)
  • освітня програма Середня освіта (німецька мова і література)

ОР БАКАЛАВР (на основі ПЗСО)

Терміни подання документів

 

Вступники до університету на факультет іноземних мов (денна форма навчання) при вступі на перший курс на місця державного замовлення, а також на місця, де підготовка фахівців фінансується юридичними, фізичними особами, повинні подати результати ЗНО з наступних предметів:

 • іноземна мова (профілюючий предмет);
 • українська мова;
 • історія України / географія

Перелік конкурсних предметів /Вага предметів сертифікату ЗНО / Вага атестату / Мінімальна кількість балів

 

Вартість навчання (денна/заочна форма)

Обсяг прийому вступників (денна/заочна форма)

Вступники подають заяву тільки в електронній формі, крім визначених випадків (у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі та ін.)

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Університету у порядку, визначеному законодавством.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

 

 

ОР Бакалавр (на основі ОКР Молодшого спеціаліста)

Терміни подання документів для вступу на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

Терміни                                                                                                 Денна/Заочна форми навчання
Прийом заяв та документів розпочинається: 13 серпня
закінчується: о 18-00 год. 22 серпня
Фахові вступні випробування проводяться: з 25 серпня до 31 серпня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: 01 вересня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за державним замовленням
до 04 вересня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 05 вересня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
05 вересня
за кошти фізичних та юридичних осіб
07 вересня

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.Вступники на ОР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста подають заяви тільки в паперовій формі.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см, а також електронне фото не менше 120 пікселів за шириною та 150 пікселів за висотою;
 • копію ідентифікаційного податкового номера;
 • теку на зав’язках.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Обсяг прийому вступників на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

Денна, Бакалавр (на 2 курс з нормативним терміном навчання)

 

 

Тестові запитання для вступу

 

Факультет іноземних мов здійснює набір на ОР МАГІСТР за такими спеціальностями:

 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)
  • освітня програма Англійська мова і література
 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно)
  • освітня програма Німецька мова і література
 • Cпеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно)
  • освітня програма Французька мова і література

Терміни подання документів на ОР Магістр

 

Обсяг прийому та вартість навчання для вступників денної/заочної форми навчання

 

Тестові запитання для вступу (фаховий іспит)